Doporučujeme
rodinny-erb.jpg

Rodinný erb

cena dohodou
Návštěvy:
Today: 37All time: 245498

Erby-světová-válka-Banfield

Mezi rakouské c. a k. důstojníky, kteří byli v době I. světové války dekorováni rytířským křížem řádu Marie Terezie, patří i Gottfried svobodný pán Banfield.

Banfieldové jsou méně známá rodina původem z irského hrabství Cork na jihu ostrova. Jméno samo napovídá na normandské předky (Dávní předkové irských Banfieldů jsou původně v hrabství Somerset usazení Bamfieldové, které na přelomu 13. a 14. století nacházíme v hrabství Devon, odkud se odstěhovali mimo jiné též do Irska), rodina sama byla evangelického vyznání, i když v posledních generacích někteří jedinci přestoupili ke katolictví.

Prvním bezpečně doloženým předkem našeho hrdiny byl jistý William Banfield, který koncem 17. století vlastnil drobný statek v městečku Clonmel v hrabství Cork a patřil mezi místní drobnou pozemkovou šlechtu. Oženil se s Ruth Baynton, se kterou měl bohatou rodinu. Pro naše potřeby je nejdůležitější Peter Banfiled, který se narodil jako šesté dítě svým rodičům 25. srpna 1737 v Clonmelu.

V tehdejších soupisech pozemkových vlastníků je uváděn jako místní statkář. Oženil se s Annou Fearis, dcerou jiného místního vlastníka půdy Johna Fearise a měli spolu celkem pět synů a dvanáct děvčat. Dědicem majetku se stal nejstaší ze synů John Banfield. Narodil se v městečku Castle-Lyons 5. října 1768 a stal se pánem na statku Bachelors Hall. Oženil se s Elizabeth Collinsovou a měli spolu tři děti, z nichž nejstarší syn byl Thomas.    

Thomas Banfield se narodil stejně jako otec v městečku Castle-Lyons, 3. dubna 1802. Nepřevzal však rodinný statek, ale nastoupil vojenskou dráhu a stal se anglickým důstojníkem. Počátkem třicátých let 19. století byl ministerstvem obrany poslán ke dvoru bavorského krále Ludwiga I. do Mnichova jako profesor angličtiny, později zastával funkce vojenského attaché u malých německých dvorů.

Plukovník Thomas Banfield se na vlastní žádost zúčastnil vojenských akcí v tzv. Krymské válce, kde při návratu z bojiště po záchvatu mrtvice v Bukurešti 22. listopadu 1855 zemřel a byl pohřben na bukurešťském evangelickém hřbitově. 2. května 1835 se Thomas Banfield ve Vídni oženil s Josephou Frech, dcerou Josepha Frecha, bádenského důstojníka, který v době Vídeňského kongresu vedl delegaci hrabství Breisgau (Breisgau patří do skupiny habsburských panství, které získal již říšský král Rudolf Habsburský. Breisgau mělo již od karolinské doby statut hrabství. Ve 14 a 15. století byla habsburská část nazývána “Landvogtei”, zemské fotství, roku 1478 bylo povýšeno na “Landgrafschaft im Breisgau”, od roku 1805 připadlo Breisgau velkovévodství Bádenskému). 

 

Rodokmen 1.

 

Thomas Banfield, *3. dubna 1802 Castle-Lyons  +22. listopadu 1855 Bukurešť, oo 2. 5. 1835 Wien, Josepha (von) Frech, *24. března 1808 Wien  +15. ledna 1882 München, dcera Josepha (von) Frech a Teresie von Öhlmayr,

1. Richard Mitis Banfield – pokračování,

2. Elisabeth Banfield, *5. srpna 1837 Achern, Baden +23. února 1878, oo 9. 11. 1870 Clonmel, John Jameson ml. (Sestra Jamese Jamesona, Annie se provdala roku 1864 v Bologni za Giuseppe Marconiho a stala se matkou slavného italského elektrotechnika a nositele Nobelovy ceny markýze Guiglielma Marconiho) 

3. Helene Banfield, *12. října 1838 München  +24. listopadu 1838 München,

4. Rosa Banfield, *25. dubna 1840 München  +Wien, oo 25. 7. 1878 München, Dr. Franz Vok, c. a k. notář v Lubljani,

4.1 Ellinor Vok, *3. srpna 1883 Wippach  +21. června 1963, oo 12. 2. 1917, Sebastian hrabě Giovanelli von Gerstburg, *7. prosince 1871 Merano +Wien,

4.2 Melitta Sophia Johanna Vok, *3. dubna 1884 Lubljana +19. května 1913 Altaussee, oo 7. 1. 1906 Lubljana, August Paul svobodný pán von Binzer, *5. dubna 1865 Linz +21. prosince 1927 München,

5. Flora Banfield, *26. července 1841 Stadt-Bergen +3. března 1917 Hawries am Ammersee,

6. John Banfield, *3. dubna 1843 Wiesbaden  +6. prosince 1845 Wiesbaden,

7. Frederic Banfield, *27. září 1844 Wiesbaden  +16. května 1845 Wiesbaden,

8. Karl Banfield, *28. března 1847 Wiesbaden +17. června 1848 Wiesbaden, 

9. Thomas Banfield, *14. září 1849 Ems  +20. listopadu 1898 München, oo 29. 5. 1884 Starnberg, Luise Buchner, *2. března 1855 Ebermannstadt +20. května 1922 Breitbrunn am Chiemsee, dcera Ludwiga Buchnera a Therese Zimmerové – potomci bavorská větev,

10. Robert Banfield, *20. ledna 1854 Bonn  +únor 1939 Sidcap, Kent, oo 22. 8. 1888, Lucy Rogers, *21. srpna 1851  +1828,

10.1 Dorothy Banfield, *1. července 1890 London  +Isle of Wright,

10.2 Marjory Muriel Banfield, *17. prosince 1891 Wiesbaden  +14. února 1968 London, učitelka. 

 

RICHARD MITIS BANFIELD.

 

Nejstarší syn anglického důstojníka Thomase Banfielda Richard Mitis se narodil 31. března 1836 ve Vídni. Absolvoval kadetní školu v Benátkách a přestože se nevzdal svého britského občanství byl přijat jako námořní kadet k císařskému válečnému námořnictvu. Nejprve sloužil na fregatě Curtatone, se kterou roku 1859 prodělal souboj s francouzskou lodí Inepetueuse. Ve válce s Itálií byl důstojníkem na vlajkové lodi Erzherzog Ferdinand Max. Roku 1880 byl korvetním kapitánem, roku 1884 velel fregatě a od roku 1888 byl kapitánem lodní dopravy.

V aktivní službě setrval celkem 39 let a v roce 1891 odešel na odpočinek jako Linienschiffskapitän. Za svou účast v bitvě u Lissy roku 1866 a dlouholetou službu byl vyznamenán Vojenským záslužným křížem. 9. září 1876 se v St. Portolo u Terstu oženil s Natalií Mumb von Mühlhaim, se kterou měl celkem pět dětí. Kapitán Banfield zemřel v Pule 21. dubna 1906 a byl pohřben na místním námořnickém hřbitově.

 

Rodokmen 2.

 

Richard Mitis Banfield, *31. března 1836 Wien  +21. dubna 1906 Pula, kapitán, oo 9. 9. 1876 St. Portolo bei Triest, Nathalie Adelheid Louise Theresia svobodná paní Mumb von Mühlhaim, *25. listopadu 1853 Wien +23. června 1943 Wien, dcera Ferdinanda Mumba von Mühlhaim a Marie Theresie Stöhr, (Baronka Nathalie pocházela z vojenské rodiny. Její děd Franz Mumb von Mühlheim se narodil v Chrudimi a 2. května 1817 byl povýšen do stavu rakouských svobodných pánů s přídomkem „von Mühlmeim“, který byl později zkomolen na Mühlhaim) 

1. N. Banfield 

2. Elisabeth Banfield, *26. října 1878 Pula +5. září 1969 Wien, oo 5. 6. 1902 Pula, Ferdinand Reder rytíř von Schellmann, *29. května 1868 Wien  +3. září 1924 Budapest, c. a k. plukovník a velitel pevnostního dělostřelectva,

2.1 Ida Reder von Schellmann, *26. dubna 1903 Wien, majitelka velkoobchodu se dřevem ve Vídni,

3. Ferdinand Heinrich Richard Banfield-Mumb von Mühlhaim,  *1. prosince 1881 Pula +duben 1945 Klosterneuburg, oo 25. 7. 1916 Klagenfurt, o/o 8. 8. 1922 Klagenfurt, Amalia Justina Bartel, *30. června 1891 Klagenfurt +10. ledna 1979 Klagenfurt, dcera Eduarda Bartela a Amalie Holzmüllner, (Ferdinand Banfield byl roku 1903 po absolvování kadetní školy pro pozemní vojsko v Breitensee přivelen k chorvatskému pluku, který navazoval tradicemi na Trenckovy pandury. V I. světové válce nejprve bojoval na východní frontě, roku 1918 velel batalionu bosensko-hercegiinvského pluku č. 3 polních myslivců na západní frontě. Za statečnost a úspěchy v boji byl vyznamenán řádem Železné koruny III. třídy s válečnými dekoracemi a Vojenským záslužným křížem III. třídy. Spolu se svým mladším bratrem byl 29. srpna 1918 povýšen do rakouského šlechtického stavu s právem spojit své jméno se jménem vymřelé rodiny Mumb von Mühlhaim)

3.1 Richard Ferdinand Banfield-Mumb von Mühlhaim, *10. října 1917 Klagenfurt, oo 13. 4. 1946 Klagenfurt, Maria Elisabeth Schwerdtner von Schwerdburg, *12. března 1924 Klagenfurt, dcera Julia Františka rytíře Schwerdtnera von Schwerdtburg a Herty Adely von Banniza,

3.1.1 Maria Isabella Banfield-Mumb von Mühlhaim, 26. srpna 1947 Klagenfurt, oo 15. 7. 1972, Magdalensberg, Korutany, Christian hrabě Ségur-Cabanac, *15. listopadu 1948 Wien, důstojník rakouské spolkové armády,

3.1.2 Elisabeth Inez Banfield-Mumb von Mühlhaim, *6. listopadu 1949 Klagenfurt, oo 12. 11. 1970 Klagenfurt, Markus rytíř von Lutterotti zu Gazzolis u. Langenthal, *8. října 1941 Wien, JUDr. a legační rada na spolkovém ministerstvu zahraničních věcí, 

3.1.3 Thomas Heinrich Gottfried Banfield-Mumb von Mühlhaim, *22. dubna 1953 Klagenfurt, oo ?

3.1.3.1 Karoline Elizabeth Banfield-Mumb von Mühlhaim,

3.1.3.2 Patricia Herta Banfield-Mumb von Mühlhaim, 

3.1.4 Ferdinand Richard Konrad Banfield-Mumb von Mühlhaim, *22. července 1959 Klagenfurt, oo ?,

3.1.4.1 Alexander Christoph Banfield-Mumb von Mühlmaim,

3.1.4.2 Katharina Margarethe Banfield-Mumb von Mühlhaim,

3.1.4.3 Susanne Maria Banfield-Mumb von Mühlhaim,

4. Arthur Banfield-Mumb von Mühlhaim, *8. července 1884  +4. července 1950, 

5. Karl Richard Thomas Banfield-Mumb von Mühlhaim,  *16. září 1887 Pula  +23. prosince 1971 Wien, (Karl Banfield absolvoval kadetní školu pozemního vojska v Grazu-Liebanau a nastoupil k pěšímu pluku č. 87. Roku 1911 si udělal pilotní průkaz (měl pořadové číslo 27) a v následujícím roce dosáhl spolu s nadporučíkem von Blaschke rakouský výškový rekord (4365 m). V I. světové válce bojoval jako válečný pilot na všech frontách a za svou statečnost byl vyznamenán řádem Železné koruny III. třídy a Vojenským záslužným křížem III. třídy. 29. srpna 1918 byl spolu se svým starším bratrem Ferdinandem povýšen do rakouského šlechtického stavu s právem spojit své jméno se jménem vymřelé rodiny Mumb von Mühlhaim)

6. Gottfried Alois svobodný pán von Banfield, *6. února 1890 Castelnuovo (Hercegnovi) +23. září 1986 Trieste, oo 6. 1. 1920 London, Maria Tripcovich, dei Conti Tripcovich, *29. dubna 1897 Trieste +12. září 1976 Trieste,

6.1 Raffaello-Douglas Maria Diodato svobodný pán von Banfield,  *2 června 1922 Newcastle-on-Tyne +2. ledna 2008 Rive d´Arcano u Terstu, oo 27. 12. 1986 Maria delle Grazie dei Conti Brandolini d'Adda (Baron Raffaello byl podnikatel a významný britsko-italský hudební skladatel, zastával funkci francouzského honorárního konzula)

6.2 Maria Louisa von Banfield, *26. března 1927 Trieste, oo 16. 5. 1953 Trieste, Dr. Ing. Guido Mosters, *9. října 1925 Somma Lombardo,

6.2.1 Giorgio Mosters, *17. února 1950 Somma Lombardo,

6.2.2 Marco Mosters, *22. února 1951 Somma Lombardo,

6.2.3 Sebastiano Mosters, *20. dubna 1960 Somma Lombardo,  

 

GOTTFRIED ALOIS  svobodný pán von BANFIELD.

 

Jednoznačně nejvýznamnějším členem rodu byl Gottfried Alois svobodný pán von Banfield. Narodil se jako nejmladší syn Richarda Mitise Banfielda a Nathalie svobodné paní Mumb von Mühlhaim 6. února 1890 v Castelnuovo, dnes Herceg-novi v Dalmácii nedaleko Boky Kotorské.

Jeho otec Richard se vystěhoval z Irska a stal se císařským a královským námořním důstojníkem. Syn Gottfried strávil dětství spolu se svými sourozenci v zátoce Veruda nedaleko válečného námořního přístavu Pula, kde jeho otec vlastnil malý statek.

Svou životní dráhu si zvolil po absolvování reálného gymnasia stejnou jako otec, nastoupil do námořní akademie ve Fiume (Rijeka). 17. června 1909 byl vyřazen jako námořní kadet, 1. května 1912 byl povýšen na námořního poručíka a ještě téhož roku prošel výcvikem na námořního pilota. Byl zařazen jako letec a brzy se projevil jako jeden z nejschopnějších rakou-ských námořních pilotů. Od roku 1915 byl velitelem námořní letecké základny v Terstu. Během 400 vojenských akcí dosáhl celkem 9 uznaných vítězství a byl prvním rakouským letcem, který v nočním leteckém souboji zvítězil.

Za své zásluhy byl 17. srpna 1917 ve Vídni Gottfried Alois Banfield na základě nejvyššího rozhodnutí císaře Karla I. povýšen do stavu rakouských svobodných pánů a na 180. promoci Vojenského řádu Marie Theresie 18. srpna 1917 dekorován rytířský křížem.

Válečná činnost přinesla Gottfriedovi Banfieldovi všechna rakouská vyznamenání za statečnost, která mohl důstojník získat: Bronzovou vojensjkou záslužnou medaili na válečné stuze a meči (1914), Vojenský záslužný kříž III. třídy s meči (1915), řád Železné koruny III. třídy s válečnou dekorací a meči (1915), Stříbrnou vojenskou záslužnou medaili na válečné stuze s meči (1916), rytířský kříž Leopoldova řádu s válečnou dekorací a meči (1916), Velkou vojenskou záslužnou medaili na válečné stuze s meči (1916), Stříbrnou vojenskou záslužnou medaili na válečné stuze s meči (1917), rytířský kříž Vojenského řádu Marie Theresie (1917), Stříbrnou medaili za statečnost I. třídy pro důstojníky (1917) a Zlatou medaili za statečnost pro důstojníky (1918). Kromě těchto rakouských vyznamenání byl nositelem Karlova vojenského kříže a pruského Železného kříže I. a II. třídy, kromě vojenských vyznamenání dostal i ocenění za zásluhy v civilním životě v Itálii, Francii a byl magistrálním rytířem Suverénního řádu Maltézských rytířů. 

Po válce se baron Gottfried Ban-field nechal zaměstnat u společnosti Austro-Daimler ve Vídeňském Novém městě a v Praze na Smíchově u firmy Škoda pracoval jako technik. Poté odejel do jako obchodní zástupce do Anglie, kde se  6. ledna 1920 oženil s Marií hraběnkou Tripcovich, dcerou bohatého rejdaře z Terstu, hraběte Diodata Tripcoviche.

V roce 1925 se vrátil zpět domů a ujal se řízení tchánovi firmy, kterou se mu podařilo zmodernizovat. V letech 1956-7 organizoval odstranění lodních vraků po válce o Suezský kanál. V letech 1970-79 byl baron Ban-field honorárním konzulem Francouzské republiky se sídlem v Terstu. Zemřel 23. září 1986 v 97 letech a byl pochován do rodinné hrobky v Terstu. Odchodem Gott-frieda Banfielda na věčnost jako posledního žijícího rytíře Vojenského řádu Marie Theresie se definitivně uzavřela bezmála 230-letá historie tohoto nejvyššího vojenského řádu Rakouska-Uherska. 

Rodový erb.

Původní rodový erb s břevnem a hvězdami lze dodnes spatřit v Irském Clonmelu, kde se v místním kostele nacházejí náhrobky předků barona Gottfrieda Banfielda.

V roce 1917 při povýšení do stavu svobodných pánů Gottfried Banfield o majestát nepožádal a proto mu nebyl rodový erb udělen, starý irský erb je stanoven takto, blason: Štít zlatý s červeným kosmým břevnem a na něm tři stříbrné pětihroté hvězdy. Nad břevnem je modré dveřní klepadlo. Klenotem na turnajské zlatě korunované přilbě s modro-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly, je zlatě korunovaný zlatý lví krk s červeným jazykem a na hrdle je zavěšeno modré klepadlo na modré šňůře. Heslo: ETERNAL FIDELITY.

 

 

Autor: heraldikaerby

Štítky: Banfield, erby-světová-válka, rodová-heraldika, heraldická-znamení, historie-heraldika, heraldry, wappencoat-of-arms

Sponzoruje: http://www.natackynavlasy.cz/