Doporučujeme
rodinny-erb.jpg

Rodinný erb

cena dohodou
Návštěvy:
Today: 54All time: 239656

Erby-světová-válka-Böhm-Ermolli

Rodina římsko-katolickéh vyznání původem z Kunína. 

Povolení k připojení příjmení "Ermolli" za základě svolení slezské zemské vlády v Opavě dne 24. června 1885 pro Georga Böhma, císařsko-královského majora na odpočinku.

Rakouský šlechtický stav na základě majestátu císaře Františka Josefa I. daného ve Vídni 14. září 1885 pro předešlého Georga Böhma-Ermolli.

Rakouský stav svobodných pánů na základě nejvyššího  rozhodnutí císaře Karla I. ze dne 17. srpna 1917, diplom Wien 3. října 1917 pro Eduarda Josefa Adolfa von Böhm-Ermolli, c. a k. generál-plukovníka jako komtura Vojenského řádu Marie Theresie, syna předešlého.

 

Erb (1885): Štít modrý se širokým zlatým kůlem a na něm modrá snížená krokev. Klenotem, na korunované turnajské přilbě s modro-zlatými přikryvadly, je rostoucí zlatý pegas s černými kopyty.

Erb (1917): Erb stejný jen na štít přidána koruna svobodných pánů.

 

Böhm-Ermolli, Dr. h.c. Eduard Freiherr von (*21. 2. 1856 Ancona +9. 12. 1941 Opava), 1. 5. 1903 (12. 5. 1903) generálmajor, 1. 11. 1907 (29. 10. 1907) polní podmaršálek, 1. 5. 1912 (29. 4. 1912) generál jezdectva, 1. 5. 1916 (7. 5. 1916) generál-plukovník, 31. 1. 1918 (31. 1. 1918) polní maršál, 1. 12. 1918 pensionován, 1922 československý armádní generál ve výslužbě, 1940 titulární generál-polní maršál ve výslužbě německé branné moci.

Eduard svobodný pán von Böhm-Ermolli byl nositelem těchto vyznamenání a čestných funkcí: 1895 Vojenský záslužný kříž, 1901 rytíř Řádu železné koruny III. třídy, 1909 rytíř Leopoldova řádu, 1914 rytíř Řádu železné koruny I. třídy, 1914 velkokříž Leopoldova řádu s válečnou dekorací, 1915 záslužná hvězda Vyznamenání za zásluhy o Červený kříž s válečnou dekorací, 1917 Velká vojenská záslužná medaile s meči (Signum Laudis), 1917 Kumtur Vojenského řádu Marie Terezie, 1918 Velkokříž Královského uherského řádu sv. Štěpána a mnoho dalších zahraničních vyznamenání, 1911 c. a k. tajný rada, 1913 majitel hulánského pluku č. 13, 1917 doživotní člen panské sněmovny (Aalmanach českých šlechtických a rytířských rodů 2015, s. 81, Genealogisches Handbuch des Adels Band 16 (1957) - Stammreihe, GHdA-Adelslexikon Band I. (1972), s. 471, Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der freiherrliche Häuser 1921 bis 1939, Justus Perthes. Schmidt-Brentano, Generalität 1816-1918, 2007, s. 18)

Autor: heraldikaerby

Štítky: Böhm-Ermolli, erby-světová-válka, erby-české-šlechty, rodová-heraldika, heraldická-znamení, historie-heraldika, heraldry, wappen

Podrobnější informace o Eduardovi von Böhm-Ermolli naleznete též na stránkách: http://de.wikipedia.org/wiki/Eduard_von_B%C3%B6hm-Ermolli