Doporučujeme
rodinny-erb.jpg

Rodinný erb

cena dohodou
Návštěvy:
Today: 55All time: 239657

Erby-světová-válka-Gartner

Rodina původem z Brna.

Rakouský šlechtický stav spolu s predikátem a čestným titulem “Edler von Romansbrück” na základě majestátu císaře Františka Josefa I. daného ve Vídni dne 28. září 1890 pro c. a k. plukovníka Antonína Gartnera, původem z Brna a velitele pěšího pluku č. 8.

Rakouský stav svobodných pánů na základě osobního listu císaře Karla I. ze dne 4. listopadu 1918 pro bratry Felixe Jana a Egona Jana Karla Gartnery, šlechtice z Romansbrücku, spolu s predikátem “von Machtenhofen und Romansbrück”, majestát již nebyl vydán.

 

Erb (1890): Štít čtvrcený, 1. pole červené se stříbrnou orlicí se zlatou zbrojí mající nad hlavou zlatou hvězdu. 2. pole černo-zlatě šachované v osmi řadách. 3. pole zlaté s obrněným, v lokti prohnutým ramenem držícím v rukavici meč se zlatým jílcem, záštitou a hlavicí. 4. pole modré se stříbrným propadlým kvádrovaým mostem se dvěma pilíři po stranách nad přirozenou vodou se zlatou hvězdou mezi pilíři. Klenotem, na korunované turnajské přilbě s červeno-stříbrnými a černo-zlatými přikryvadly, je orlice ze štítu.

 

Erb (1918): Štít čtvrcený se srdečním štítkem černo-červeně polceným se stříbrnou mušlí, 1. pole červené se stříbrnou orlicí se zlatou zbrojí mající nad hlavou zlatou hvězdu. 2. pole černo-zlatě šachované v osmi řadách. 3. pole zlaté s obrněným prohnutým ramenem držícím v rukavici meč se zlatým jílcem, záštitou a hlavicí. 4. pole modré se stříbrným propadlým kvádrovaým mostem se dvěma pilíři postranách nad přirozenou vodou se zlatou hvězdou mezi pilíři. Klenoty dva na korunovaných turnajských přilbách. 1 červeno-stříbrná a černo-zlatá přikryvadla, orlice ze štítu. 2. černo-stříbrná a červeno-stříbrná přikrývadla, dva bůvolí rohy stříbrno-černě a červeno-stříbrně dělené a mezi nimi paví kyta.

 

Gartner Edler von Romansbrück, Anton Johann (*31.1.1841 Brno + 31.12.1922 Wels), 1.11.1893 (3.11.1893) generálmajor, 1.5.1897 (29.4.1897) polní podmaršálek, 1.5.1905 polní zbrojmistr (ad hon) a pensionován, (15.11.1908 titulární generál pěchoty) 

Anton Johann Gartner šlechtic z Romansbrücku by nositelem těchto vyznamenání a čestných titulů, 1905 tajný rada, 1892 rytíř Řádu železné koruny III. třídy, 1902 rytíř Leopoldova řádu (Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2013, s. 115, Genealogisches Taschenbuch der Ritter- und Adelsgeschlechter, später „der adeligen Häuser“-BTB,  Band XVII (1892), s. 93, Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der freiherrliche Häuser 1933, s. 141, Justus Perthes, A. Schmidt-Brentano, Die k.k. bzw k.u.k. Generalität 1816-1918, 2007, s. 52)

 

Autor: heraldikaerby

Štítky: Gartner-von-Romansbrück, erby-světová-válka, rodová-heraldika,  heraldická-znamení, historie-heraldika, heraldry, wappen

Sponzoruje: http://heraldikaerby.tumblr.com/post/85811537898/gartner-von-machtenhofen-und-romansbruck