Doporučujeme
rodinny-erb.jpg

Rodinný erb

cena dohodou
Návštěvy:
Today: 38All time: 245499

Erby-světová-válka-Hospodarž

Rakouská důstojnická rodina původem z Prahy. 

Rakouský stav svobodných pánů na základě dopisu císaře Karla I. ze dne 17. srpna 1917, diplom vydán ve Vídni 19. února 1918 pro Eduarda Hospodarže, c. a k. plukovníka a rytíře Vojenského řádu Marie Terezie, 180. promoce 17. srpna 1917.

Erb (1918): Štít modrý se zlatým břevnem provázeným dvěma zlatými hvězdami. Na štítě koruna svobodných pánů. Klenoty tři na turnajských přilbách s modro-stříbrnými přikryvadly. 1. rostoucí postava mladíka se zlatými vlasy v modrém oděvu se stříbrnými manžetami, límcem a opaskem. V levici svírá pozdvižený meč se zlatým jílcem, záštitou a hlavicí, pravice v bok. 2. tři pštrosí pera, modré mezi zlatými. 3. tři pštrosí pera zlaté mezi modrými. (AČŠRR 2021, s. 207)

 

Eduard svobodný pán Hospodarž. 

Eduard Hospodarž se narodil jako syn důstojníka ve Štýrském Hradci (Graz) 7. října 1862, jehož rodina pocházela z Prahy. Po ukončení reálky navštěvoval pěchotní kadetní institut v Praze, po jeho úspěšném absolvování vstoupil v srpnu 1882 do činné vojenské služby jako kadet u pěšího pluku č. 21.

Byl povýšen na poručíka, nadporučíkem se stal u pěšího pluku č. 16 a později byl jako hejtman druhé třídy převelen k pěšímu pluku č. 90 do Jaroslavi (dnes Jarosław v jihovýchodním Polsku). V řadách tohoto pluku přijal povýšení do hodnosti hejtmana I. třídy 1. listopadu 1899.

1. listopadu 1909 byl povýšen na majora a zároveň byl převelen k pěšímu pluku č. 6. Od července 1880 byl majitelem tohoto pluku král Carol I. Rumunský a jeho syn Ferdinand byl u téhož pluku velící důstojník. To byl dozajista důvod, proč major Eduard Hospodarž spolu s ostatními důstojníky praporu obdrželi v srpnu 1911 komandérský kříž Řádu rumunské koruny a jubilejní medaili Carola I.

4. prosince 1912 Eduard Hospodarž převzal velení praporu polních myslivců (Feldjägerbattaillon) č. 31 v Agramu a poté následovalo (1. května 1913) jeho povýšení do hodnosti podplukovníka. I nadále zůstal přidělen jako velitel této chorvatské jednotky a velícím důsojníkem zůstal až do srpna 1915. Během této doby byl poctěn několika vyznamenáními, Řád železné koruny III. třídy s válečnou dekorací 25. listopadu 1914 a pruský Železný kříž II. třídy v dubnu 1915.

1. května 1915 byl povýšen na plukovníka a od června do září 1915 byl velitelem takzvaného kombinovaného pluku polních myslivců (kombiniertes Jägerregiment), který byl jako dočasný útvar vytvořen z různých střeleckých praporů. 3.9.1915 byl jmenován do funkce velitele pěšího pluku č. 8. 

Jako velitel pěšího pluku č. 8, který byl tvořen především Čechy z jižní Moravy, byl Eduard Hospodarž poctěn bronzovou vojenské medailí za zásluhy (Signum Laudis) a Pruským železným křížem I. třídy. Jeho vynikající velitelské schopnosti a osobní statečnost v létě roku 1916, a to zejména v průběhu bojů podél řeky Styr u Kolki 11. června a 5.července 1916, byly podnětem k udělení rytířského kříže Vojenského řádu Marie Terezie na 180. promoci v létě roku 1917. Toto vyznamenání bylo následně ještě oceněno povýšením do stavu svobodných pánů 17.srpna 1917.

Od března do srpna 1917 byl velitelem 7. pěší brigády a poté převzal velení 8. pěší brigády, které velel do února 1918. V únoru 1918 byl pověřen funkcí vojenského guvernéra Černé Hory a stal se zodpovědný za potlačení povstání v Boce Kotorské, guvernérem zůstal až do listopadu 1918.

Po válce se Eduard Freiherr von Hospodarž s čestnou hodností generálmajora usadil ve Vídně, kde žil v 18. okrese. V roce 1938 byli držitelé různých křížů Vojenského řádu Marie Terezie Orden a Zlaté medaile za statečnost vyznamenáni německými okupačními orgány povýšením a Eduard von Hospodarž následně obdržel čestnou hodnost generálporučíka německého Wehrmachtu. Na závěr je třeba konstatovat, že není známo přesné datum jeho smrti. V roce 1958 město Vídeň postavilo ve spolupráci s Kriegsgräberfürsorge "Schwarzes Kreuz" památník zemřelým a hrob v Südwest-Friedhof ve 12. okrese na paměť všech, kteří byli zabiti během posledního měsíce války v roce 1945 díky těžkým spojeneckým náletům a poskytnout tak důstojné místo jejich posledního odpočinku. Během následujících let, naposledy 1. května 1960, byly všechny lidské ostatky, které byly nalezeny při přestavbě zcela zničených domů, pohřbeny ve zmíněném hrobě. V dlouhém seznamu mužů, žen, dětí a "neznámých vojínů" se najde i položka "Eduard Hospodarž, narozen 1862".

Vyznamenání:

1906 Vojenský záslužný kříž,1914 Řád Železné koruny III. třídy s válečnou dekorací, 1915 Pruský železný kříž II. třídy,1915 rytířský kříž Leopoldova řádu s válečnou dekorací, 1915 Vojenský záslužný kříž s válečnou dekorací a meči, 1918 Řád Železné koruny II. třídy s válečnou dekorací, 1918 Vojenský záslužný kříž s válečnou dekorací a meči.

 

Autor: team heraldikaerby

štítky: Hospodarž, rodová-heraldika, heraldická-znamení, historie-heraldika, heraldry, wappen, coat-of-arms, světová-válka

sponzorují domácí potřeby, potřeby pro kutily a cestovatele, které nabízejí svým zákazníkům plynový vařič v akci spolu se 12 plynovými kartušemi jako výbornou pomůcku pro milovníky turistiky se snadným ovládáním i v lůně přírody

Kategorie - rodová heraldika

 

Klíčová slova - heraldika|genealogie|erby