Doporučujeme
rodinny-erb.jpg

Rodinný erb

cena dohodou
Návštěvy:
Today: 38All time: 245499

Erby-světová-válka-Korda

Rakouský šlehtický stav na základě Nejvyššího rozhodnutí císaře Františka Josefa I. ze dne 31. srpna 1869, diplom byl vydán ve Vídni ke dni 12. října 1869 pro MUDr. Ignáce Kordu. 

Rakouský stav svobodných pánů na základě Nejvyššího rozhodnutí císaře Karla I. daného ve Vídni dne 27. června 1917, diplom byl vydán ve Vídni ke dni 5. října 1917, pro syna předešlého Ignáce Vincence Kamila von Kordu, c. a k. generála jezdectva. 

 

Erb (1917): Štít červeno-modře polcený. V pravém poli zlatá Aeskulapova tyč se zlatým hadem. V levém poli zlaté břevno se zeleným věncem a skříženými meči. Na štítě koruna svobodných pánů. Klenoty tři na korunovaných turnajských přilbách. 1. červeno-zlatá a modro-zlatá přikrývadla, tři pštrosí pera, červené-zlaté-modré. 2. červeno-zlatá přikrývadla, uzavřená zlato-červeně dělená orlí křídla. 3. modro-zlatá přikrývadla, uzavřená zlato-modře dělená orlí křídla. Štítonoši: dva černí lvi. 

 

Korda, Ignaz Vincenz Kamillus Freiherr von (12.9.1858 Josefov +11.12.1918), 1.5.1908 (12.5.1908) generálmajor, 1.5.1912 (29.4.1912) polní podmaršálek, 1.9.1915 (21.8.1915) generál jezdectva 

 

Ignaz Vincenz Kamillus svobodný pán Korda (12. září 1858 Josefov +11.12.1918). Byl rakousko-uherský generál a vojenský velitel. Během světové války velel 7. jízdní divizi a XI. armádnímu sboru na východní frontě.

Ignaz von Korda se narodil 12. září 1858 v Josefově. Navštěvoval Tereziánskou vojenskou akademii ve Vídeňské Novém městě a byl vyřazen 1. 9. 1877 v hodnosti poručíka. Po adsolutoriu byl odvelen k 4. dragounskému pluku. 1. 5. 1882 byl povýšen do hodnosti nadporučíka. Ve výše uvedeném pluku sloužil do roku 1884, kdy byl převelen do služby na Generálním štábu.

Od následujícího roku 1885 sloužil u 11. dragounského pluku a zároveň studoval v důstojnické škole pro jezdectvo. V listopadu (1. 11.) roku 1889 byl povýšen do hodnosti hejtmana (Rittmeister) druhé třídy a roku 1892 je převelen ke 4. dragunskému pluku.

V květnu roku 1893 byl povýšen do hodnosti hejtmana první třídy a následně 1.11.1895 do hodnosti majora. V listopadu téhož roku nastoupil zpět do služby na Generálním štábu. V roce 1898, 1. května, Korda byl povýšen do hodnosti podplukovníka a na hodnost plukovníka dosáhl v listopadu 1901.

Téhož roku byl opět převelen a to k husarskému pluku č. 9. V roce 1907 se stal velitelem 8. jezdecké brigády, 12.5.1908 byl povýšen do hodnosti generálmajora. 8. jezdecká brigáda byla pod velením Ignáce šlechtice Kordy do roku 1911, kdy převzal velení 7. jezdecké divize, ve funkci zůstal až do začátku světové války. Mezitím byl 29.4.1912 povýšen do hodnosti polního podmaršálka.

Na začátku světové války byla 7. jezdecká divize součástí skupiny armád Kummer a zaujímala pozice v severní části východní fronty, kde se neúspěšně snažila proniknout do Polska. Díky tomu, že se 7. jízdní divize stala součástí I. armády a poté v říjnu 1914 nově utvořené II. armáda se Korda účastnil karpatských bojových operací.

V roce 1915 v březnu byl Korda jmenován velitelem XI. armádního sboru, v jehož čele nahradil dosavadního velitele Stefana Ljubicice. Roku 1915 se 7. Armáda podílela na úspěšné operaci-útoku na linii Gorlice-Tarnow. 21.81915 byl Ignác šlechtic Korda povýšen do hodnosti generála jezdectva.

V červnu 1916 musel Kordův XI. armádní sbor čelit ostrému ruskému útoku v rámci tzv. Brusilovovy ofenzívy. Během těžkých bojů nedokázali Kordovi muži zastavit ruský postup a koncem června přestal sbor prakticky existovat. V červenci byl jejich velitel odvolán z funkce a byl nahrazen Hugo von Habermannem. V prosinci 1916 byl Korda jmenován vojenským velitelem pevnosti Přemyšl a ve funci zůstal až do prosince roku 1917. Během zbytku války zůstal generál bez dalšího pověření. Zemřel krátce poté, co válka skončila 11. prosince 1918 ve 61 roce života.

Během své vojenské kariery byl generál Korda vyznamenán mnoha řády, např. byl držitelem kříže Leopolda řádu  I. třídy s válečnou dekorací, rytíř Řádu železné koruny I. třídy s válečnou dekorací a II. třídy s válečnou dekorací, Vojenský záslužný kříž III. třídy a další.