Doporučujeme
rodinny-erb.jpg

Rodinný erb

cena dohodou
Návštěvy:
Today: 37All time: 245498

Erby-světová-válka-Le Gay-von-Lierfels

Hugentoská rodina přišlá z Belgie, která po získání rakouského občanství přestoupila na římsko-katolické vyznání.

Rakouský šlechtický stav spolu s čestným titulem a predikátem "Edler von Lierfels" na základě nejvyššího rozhodnutí císaře Ferdinanda I. (V.) ze dne 9. srpna 1838, diplom vydán ve Vídni ke dni 30. listopadu 1838 pro Franze Le Gaye, císařsko-královského hejtmana (v diplomu byl stanoven pravopis jména obdarovaného na Le Gay).

Rakouský rytířský stav na základě majestátu císaře Františka Josefa I. daného ve Vídni dne 21. února 1912 pro Marii Le Gay von Lierfels, vdovu po císařsko-královském plukovníkovi Albertu Le Gay von Lierfels  a jejich synovi Albertovi a vnukovi Victorovi (syn jejich zemřeléh syna Victora +1891).

Stav rakouských svobodných pánů na základě nejvyššího rozhodnutí císaře Karla I. ze dne 12. dubna 1918, diplom vydán ve Vídni ke dni 17. července 1918, pro Alberta rytíře a šlechtice Le Gay von Lierfels, c. a k. polního podmaršálka.

 

Erb (1838): Štít červeno-modře čtvrcený, 1.-4. pole, zlatá listová koruna zdobená drahými kameny a z ní vyrůstají tři pštrosí pera modré-zlaté-modré. 2.-3. pole, přirozené ostré skalisko. Klenotem, na korunované turnajské přilbě s červeno-zlatými a modro-zlatými přikrývadly, jsou tři pštrosí pera červené-zlaté-modré.

Erb (1918): Štít 1838. Na štítě koruna svobodných pánů. Klenoty tři na korunovaných turnajských přilbách. 1. červeno-zlatá a modro-zlatái přikrývadla, tři pštrosí pera červené-zlaté-modré. 2. červeno-zlatá přikrývadla, obrněné, v lokti pokrčené rameno svírající v rukavici meč se zlatým jílcem, záštitou a hlavicí. 3. modro-zlatá přikrývadla, rostoucí trup Turka ve zlato-modře polceném oděvu se zlatými knoflíky a suknicí, na hlavě stříbrný turban s červenou čepicí, ve předu ozdobený zlatým půlměsícem a bílými volavčími pery.

 

Le Gay Edler von Lierfels, Franz Xaver (*24. 3. 1792  + 15. 5. 1857), 27. 11. 1850 generálmajor a pensionován.

Le Gay von Lierfels, Albert Freiherr (*2. 6. 1859 Czernowitz (dnes Чернівці, Ukrajina) + 12. 11. 1926 Salzburg), 1. 8. 1914 (1. 9. 1914) generálmajor, 1. 8. 1917 (27. 8. 1917) polní podmaršálek, 1. 1. 1919 pensionován.

 

Albert svobodný pán Le Gay von Lierfels se narodil 2. června 1859 v Černovici v Bukovině (dnes Ukrajina) v rodině stejnojmenného otce a Marie, roz. Csöregi.

Roku 1876 se účastnil jako dobrovolník spolu s pěším plukem č. 76 bojových operací v Bosně. 1879 byl poručíkem u pěšího pluku č. 23, v následujících letech sloužil u různých polních jednotek. Roku 1910 byl povýšen do hodnosti plukovníka, roku 1913 se stal velitelem 20. jezdecké brigády.

1. 8. 1914 byl povýšen na generálmajora a byl se svou brigádou zařazen do sestavy 7. jezdecké divize, které velel v zastoupení svého nadřízeného v létě roku 1914 v bojích proti Rusům.  Své velitelské schopnosti znovu prokázal v bojích u Sopanowa a při obraně proti Brusilovově ofenzívě. 

Roku 1916 převzal velení 9. jezdecké divize, se kterou sváděl obrané boje u Stochodu. Na přelomu let 1917/18 byl se svou diviz nasazen v Bukovině a poté se přesunul do Benátek. V bitvě na Piavě byl generál Le Gay jeden z mála velících rakousko-uherských důstojníků, který dosáhl určitých úspěchů.

V polovině září 1918 byl divize zařazena do svazku armádní skupiny Albánie, které velel generálplukovník Pflanzer-Baltin. Se svou jednotkou kryl levé křídlo ústupu armádní skupiny proti útočícím Bulharům. Roku 1919 odešel na odpočinak, usadil se v Salzburgu, kde zemřel 12. listopadu 1926 (Genealogisches Taschenbuch der Ritter- und Adelsgeschlechter, später „der adeligen Häuser“-BTB,  1877, 1884-1893, Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Freiherrlichen Häuser B, Erstaufnahme 1921, s. 515-16, -1939 (pod jménem Le Gay), Schmidt-Brentano, Generalität 1816-1918, 2007, s. 102).

Sponzor článku  slevy zboží hromadné slevy

Autor: heraldikaerby 

Štítky: Le Gay-von-Lierfels, erby-světová-válka, rodová-heraldika, wappen, heraldry, heraldik

Sponzoruje: http://www.slevyzbozi.com/