Doporučujeme
rodinny-erb.jpg

Rodinný erb

cena dohodou
Návštěvy:
Today: 38All time: 245499

Rodová-heraldika-Woytech-von-Willfest

Moravská rodina, původně ze selské usedlosti č.p. 30 ze Starých Tvorkovic. Nobilitovanou linii založil Martin Woytech, purkmistr města Opavy a okresní hejtman v Těšíně.

Rakouský šlechtický stav spolu s predikátem "von Willfest" na základě nejvyššího rozhodnutí císaře Františka Josefa I. ze dne 22. dubna 1869, diplom byl vydán ve Vídni ke dni 13. září 1869 pro Martina Woytecha jako rytíře řádu Františka Josefa.

Rakouský rytířský stav na základě majestátu císaře Františka Josefa I. daného ve Vídni dne 23. dubna 1882 pro téhož jako rytíře řádu Železné koruny III. třídy.

 

Erb (1869): Štít modrý s červeným kůlem a na něm tři stříbrné krokve. V pravém poli je stříbrná válcová věž s devíti černými okny (v postavení 3,3,3) zakončená cimbuřím a červenou střechou se zlatou makovicí, v levém poli stříbrné písmeno F v lapidárnm písmu. Klenotem, na korunované turnajské přilbě s červeno-stříbrnými a modro-stříbrnými přikrývadly, jsou tři pštrosí pera černé, stříbrné a modré. 

Erb (1889): Štít jako 1869. Klenoty dva na korunovaných turnajských přilbách. 1. červeno-stříbrná přikrývadla, červené orlí křídlo se třemi stříbrnými krokvemi. 2. modro-stříbrná přikrývadla, tři pštrosí pera, stříbrné mezi modrými. Heslo černě na stříbrné stuze: VIRTUTE, NON SANGUINE NITI (síla bez krveprolití).

 

Martin Woytech von Willfest (* 11. 11. 1806 Staré Tvorovice + 22. 2. 1898 Opava) se narodil v rodině sedláka ve Starých Tvorkovicích. Po absolvování gymnasia v Kroměříži vystudoval práva na universitě ve Vídni.

Po justiční praxi se v roce 1834 stal členem v Rozhraničovací a regulační komisi pozemkoknižní, v roce 1838 zastával funkci finančního justiciára těšínské komory, v roce 1840 vedl těšínskou okresní politickou správu pro okres Jablunkov a byl ustanoven správcem allodního statku Frýdek.

Roku 1849 nastoupil do státní služby a téhož roku se stal zemským soudním radou na Moravě a ve Slezsku a okresním hejtmanem v Těšíně. 1865 c. a k. místodržitelský rada v Opavě. 1868 byl zvolen poslancem Slezského zemského sněmu a v červnu 1869 do opavské městské rady. Po volbách do obecního zastupitelstva nová městská rada pověřila 19. 12. 1872 Martina Woytecha von Willfest funkcí purkmistra Opavy.

22. května 1859 byl Martin Woytech vyznamenán rytířským křížem Řádu Františka Josefa, o deset let později byl povýšen do šlechtického stavu spolu s predikátem "von Willfest" a na základě získání Řádu železné koruny III. třídy (30. 4. 1881) byl roku 1882  povýšen do rytířského stavu. Martin Woytech, zakladatel nového šlechtického rodu, zemřel v Opavě 22. 2. 1898.

 

Rodokmen.

 

Valentin Vojtěch, sedlák ve Starých Tvorkovicích, oo Mariana Dočkalová

1. Martin Woytech von Willfest, * 11. 11. 1806 Staré Tvorovice + 22. 2. 1898 Opava, purkmistr města Opavy, místodržitelský rada, poslanec Slezského zemského sněmu, správce panství Frýdek a Saybusch (v Haliči), zemský soudní rada pro Moravu a Slezsko, c. a k. okresní hejtman v Těšíně, oo 27. 5. 1840 Schimoradz (dnes Simoradz v polském Těšínsku), Pauline Obratschay, *7. července 1818 Jaškovice +9. října 1887 Opava,

1.1 Theodor Adam Martin Woytech von Willfest, *6. dubna 1841 Jablunkov-Biala +16. srpna 1874 Opava, JUDr. a zemský advokát v Opavě, oo 2. 9. 1867 Opava, Irena Aurelie von Vest, *12. dubna 1848 Opava  +12. října 1888 Opava,

1.1.1 Helena Woytech von Willfest,  *17. března 1869 Opava  +?, oo 29. 4. 1889 Opava, Theodor Jelen, c. a k. zemský rada,

1.1.2 Theodor Wilhelm Martin Woytech von Willfest, *22. září 1870 Opava  +?, oo 16. 2. 1901 Frývaldov (dnes Jeseník), Marie Therese Konstanze Adelheid von Merkl, *8. května 1881 Wien +13. září 1959 Bad Hall,

1.1.2.1 Theodor Bohuslaw Maria Valerius Martin Woytech von Willfest, *13. dubna 1902 Opava +?

1.1.2.2 Maria Elisabeth Friederika Valerie Irena Woytech von Willfest, *11. dubna 1903 Opava  +?, 

1.1.3 Elisabeth Woytech von Willfest, *11. srpna 1872 Opava  +?, oo 12. 9. 1892 Opava, Ludwig von Braun, 28. srpna 1859  +30. prosince 1919 Wien, c. a k. generálmajor

1.2 Ludwig Woytech von Willfest, *15. května 1843 Frýdek  +14. května 1856 Opava, JUDr.

1.3 Karl Woytech von Willfest,  *30. srpna 1845 Frýdek  +28. listopadu 1878 Arco, MUDr. a plukovní lékař, oo 29. 5. 1875 Pardubice, Josefína Marklová, *1. října 1856 Pardubice  +?,

1.3.1 Paul Woytech von Willfest, *29. května 1876 Pardubice  +4. dubna 1885 Pardubice

1.4 Emil Woytech, *29. července 1848 Pardubice  +31. května 1864 Opava   

2. Mathias Woytech, *1809

3. Klara Woytech, *1810

4. Katherine Woytech, *1812

5. Ignaz Woytech, *1814

6. Puline Woytech, *1816

7. Jenovepha Woytech, *1818

8. Teresie Woytech, *1819

9. Barbora Woytech, *1821

10. Rosalie Woytech, *1825

11. Franz Woytech, *1826

12. Rafael Woytech, *1828

(Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2009, s. 471, Wiener Genealogisches Taschenbuch 1926, s. 407, PROCHÁZKA, Roman Frhr. - »Meine 32 Ahnen und ihre Sippenkreise«, Leipzig 1928)

Autor: team heraldikaerby 

štítky: Woytech-von-Willfest, erby-české-šlechty, rodová-heraldika, heraldická-znamení, historie-heraldika, heraldry, wappen, coat-of-arms

Sponzoruje originální FURminátor deShedding tool, který je určen pro línající středně velká plemena psů.

Kategorie - rodová heraldika

Klíčová slova - heraldika erby|rodokmen|opava